O mnie

Nazywam się Andrzej Lis-Kujawski.

Ukończyłem studia z psychologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 1994.

Od 1997 roku jestem uniwersyteckim pracownikiem naukowo-dydaktycznym, obecnie pracuję na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. W roku 2006 obroniłem doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych z zakresu pedagogiki.

Umiejętności wyniesione z wieloletniej pracy dydaktycznej, zwłaszcza ze studentami podyplomowymi, wykorzystywałem w prowadzeniu różnego typu szkoleń. Ważniejsze z nich to:

  • szkolenia dla uczestników programu „Twoja wiedza – twój sukces”, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;
  • szkolenia dla pracowników Warmińsko-Mazurskiej Komendy Hufca OHP;
  • szkolenia w ramach projektów unijnych dla doradców zawodowych dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi;
  • szkolenia w ramach kursów kwalifikacyjnych dla pielęgniarek organizowanych przez Stowarzyszenie Erudycja w Olsztynie;
  • szkolenie dla pracowników socjalnych biorących udział w kursie „Psychoprofilaktyka – kurs kompetencji zawodowych” we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Jestem absolwentem Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (2007). Psychoterapii uczyłem się u prof. J. Mellibrudy i Z. Sobolewskiej-Mellibrudy, certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów. Po ukończeniu cyklu szkolenia oraz zgromadzeniu wymaganego doświadczenia  uzyskałem Certyfikat Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej (2013).

Rozwijając swoje umiejętności terapeutyczne ukończyłem szkolenie I stopnia w terapii zaburzeń potraumatycznych EMDR (2014).

W tym samym roku ukończyłem szkolenie w studium coacha biznesu.

Swoją praktykę psychologiczną i działalność szkoleniową prowadzę od 2002 roku.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integracyjnej oraz Polskiego Towarzystwa EMDR.